חינם, בדיקת חורף ובדיקת קיץ

בטיחות ותקינות הרכב הם באחריותך, זה הזמן לבדיקת קיץ/ חורף חינם בעד לוי.
אצלנו בעד לוי תהיה בטוח שהרכב שלך בטוח.