בדיקת חורף ובדיקת קיץ

בטיחות ותקינות הרכב הם באחריותך, זה הזמן לבדיקת קיץ/ חורף בעד לוי. אצלנו בעד לוי תהיה בטוח שהרכב שלך בטוח