בדיקת הכנה לטסט לרכב

 בדיקה לטסט מיקצועית ומקיפה של כלל מיכלולי הרכב כגון הגה, בלמים, אורות, מגבים ועוד